Arttırılmış gerçeklik teknolojisinin birçok alanda kullanıldığı görülmektedir. Eğitim, eğlence, pazarlama bu alanlardan birkaçı olarak sıralanmaktadır. Bu alanlarının yanı sıra tıp, arttırılmış gerçeklik teknolojisinden faydalanılan önemli alanlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tıp alanında yapılan bir çalışmada arttırılmış gerçeklik teknolojisinin beyin tümörünün görselleştirilmesine yönelik %97 oranında başarılı bir sonuç elde edilmiştir.

 

İşaretçi tabanlı izleme ve işaretsiz tabanlı izleme kullanılmıştır. İşaretleyici tabanlı izlemede, renkli noktalar ve QR kod gibi referans noktalar dikkate alınarak ölçüm yapılır. İşaretsiz tabanlı izlemede ise göz pınarları, burun tipleri gibi anatomik nesnenin doğal olarak var olan özellikleri sayesinde belirlenir. 

 

Bilim insanları yaptıkları çalışmada, yeniden oluşturulmuş bir beyin tümörü modelini, işaretsiz tabanlı izlemeyi kullanarak hastanın anatomisini zenginleştirmek için kullanmayı önermektedirler. Buna göre, sistem sahnedeki nesneyi bir yüz algılama algoritması kullanarak izler. Kamera, hastanın yüz boyutuna göre ayarlanır. Kamera pozu, yüz işaretlerinden oluşan ve bunlara karşılık gelen üç boyutlu noktaları kullanarak konumu ve yönü tahmin edilir. Model daha sonra tahmini kamera pozuna göre kişinin başının konumunda oluşturulur. Sistem ek izleme cihazları gerektirmez ve sistemi çalıştırmak için bir çevresel kurulum olmadığından daha esnek bir durumda uygulanabilir. Taşınabilirliği desteklemek için arttırılmış gerçekliklik sistemi mobil cihazlar için prototiplenebilir. Yapılan çalışma sonucunda sistemin gerçek zamanlı olarak bir performans göstermiş ve %97’lik bir doğruluk değeri taşıdığı belirlenmiştir.

 

Arttırılmış gerçeklik teknolojisi birçok alanda kullanımının örneklerini görmekteyiz. İlerleyen yıllarda bu teknolojinin farklı alanlarda kullanılacağı bir gerçektir. Bu çalışmaları merakla bekliyoruz.