Bu hafta biraz ara verdiğimiz Made In Turkey başlığımızı Reengen ile hareketlendiriyoruz. Reengen, nesnelerin interneti alanında faaliyet gösteren ve enerji alanına odaklanmış bir Türk girişimi. Energy is the new Internet mottosuyla yola çıkmış olan Reengen ile neler yaptıklarını, nesnelerin interneti ve enerji pazarını, ülkemizin sorunlarını ve bu alanın geleceğini konuştuk.

– Reengen’i daha yakından tanıyabilir miyiz?

Reengen Türkiye’de konumlanmış bir yüksek teknoloji firmasıdır. Energy is the new Internet mottosuyla yola çıktık ve üstel teknolojiler kullanarak geleneksel enerji ekosistemini bozmaya ve dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Akıllı şehirlerin ve akıllı şebekelerin mihenk taşı olma yolunda ilerliyoruz ve endüstri 4.0 kavramının enerji kolunu dijitalleştirmeye çalışıyoruz diyebiliriz.

Reengen ekibi halihazırda 25 kişi. Ekibin neredeyse tamamı mühendis kökenli, genç, dinamik ve tutkulu insanlardan oluşuyor. Bizim şirket içinde çok kullandığımız ve şirketin kültürünü anlatan bir kelime var: ‘İçten yanmalı’. Aslında bu tutkuyu bu şekilde ifade ediyoruz. Ekip arkadaşı seçerken de en çok dikkat ettiğimiz unsur diyebiliriz. Biz kendimizi dünyayı değiştirmeye çalışan bir avuç deli olarak adlandırıyoruz. Bu yolda da elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

– Reengen nasıl ortaya çıktı? Sunduğu veriler nelerdir?

Reengen 2012 yılında sektördeki bu acının ve açığın fark edilmesiyle bir fikir olarak doğdu. İşe yenilenebilir enerji projeleriyle başladık. Silikon Vadisi’nde edindiğimiz vizyon ve tecrübeyle Türkiye’de bunu dijital boyuta taşıdık ve ortaya Enerji IoT Platformu çıktı. Reengen’i Tübitak ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle kurduk. İlk uygulamamızı Özyeğin Üniversitesi Kampüsü’nde başlattık. Bulut tabanlı veri analizi uygulamalarını ve IoT teknolojilerini kullanan ürünümüz Enerji IoT Platformu ile hemen hemen her sektöre 360° dijital enerji yönetimi hizmeti vermeye başladık ve hızlı büyüyen bir firma haline geldik.

Enerji IoT Platformu ile binalarda bulunan enerji üretimine ve tüketimine dair sistemlerden ve otomasyon sistemlerinden aldığımız enerji parametrelerini, UPS/jeneratör verilerini, HVAC sistemlerinin çalışma durumlarını, reaktif enerji, sıcaklık, nem, kişi sayısı gibi kritik verileri anlamlı hale getirip, web ve mobil geri bildirim mekanizmasıyla aksiyona dönüştürülebilir bilgi şeklinde sunuyoruz.

Reengen Arayüz Ekranı

Reengen Arayüz Ekranı

– Reengen’i özellikle hangi alanlardaki firmalar tercih ediyor?

Reengen hali hazırda 30’dan fazla kullanıcıya, 700’den fazla binaya hizmet veriyor. Türkiye’nin yanı sıra İspanya, BAE pazarında da oldukça aktif. Meksika, Hindistan ve Azarbeycan’da da çalışmalar başladı.

Bankacılıktan, sanayiye, hastanelerden, perakendeye oldukça geniş bir portföye sahibiz. Ürün, tüm ticari binalara ve tesislere kolayca entegre olup katma değer yaratacak şekilde geliştirildi.

Bu tarafta bankacılık, perakende ve sanayi sektörleri diğer sektörlere göre bir adım ileride demek yanlış olmaz sanıyorum.

– Tercih eden firmalara ne gibi katma değerler sunuyor? 

Ürünün kullanıcıya sağladığı katma değerleri 4 ana başlık altında topluyoruz diyebilirim. Bunlar; enerji tasarrufu, operasyonel verimlilik (adam*saat tasarrufu), kestirimci bakım ve fatura yönetimi.

Sektöre göre farklı katma değerler öne çıkabiliyor. Örneğin; bankacılık sektöründe operasyonel verimlilik öne çıkarken, perakende sektöründe enerji tasarrufu, otel sektöründeyse fatura yönetimi daha önemli hale geliyor.

Odeabank 2016 yılından beri bizimle beraber olan değerli kullanıcılarımızdan bir tanesi. Değerli diyorum çünkü enerji yönetimi konusunda Türkiye’de farkındalığa sahip ve vizyoner bir kullanıcı. Çalışmaya başladığımızda en büyük problemlerinden bir tanesi kritik güç sistemlerini takip edemedikleri için enerjisiz kalmaları, şube operasyonlarının durması ve bu durumun onlara ciddi mali kayıplar yaratmasıydı. Türkiye’de toplam 52 şube ve genel müdürlük binasına sahip Odeabank, Platform’u kullanmaya başlamadan önce, bir yılda ortalama 17 şubede operasyonları dururken, 2017 yılında hiçbir şubesinde enerjiden kaynaklı operasyonları durmadı. Bir yılda yaklaşık 600 adam*saat operasyonel verimlilik sağladılar.

Reengen’in diğer başarı hikayelerine de buradan ulaşabilirsiniz.

– Sıklıkla karşılaştığınız problemler neler?

Maalesef en sık karşılaştığımız problemlerden bir tanesi sektörde farkındalığın henüz oluşmaması. Enerji yönetiminin gerekliliğinin farkındalığı oluşmamışken, dijital enerji yönetiminin değerini anlatmaksa çok daha zor hale geliyor.

Bunun yanı sıra genelde ürünün ana kullanıcıları bina veya tesislerden sorumlu teknik müdürler oluyor. Teknik müdürlerin ürüne yaklaşımı da sık karşılaştığımız problemlerden bir diğeri. Ürünün yetkinliği sayesinde her şeyi tek ekrandan görebilme ve yönetebilme imkanı sağlıyoruz. Fakat yeni teknolojilere karşı bakış açıları henüz çok ılımlı değil.

Bu sebeplerle sektörde kanaat önderi olma hedefi güdüyoruz. Önce sektörü eğiterek ve farkındalık kazandırarak sonra sektördeki bu acıyı azaltmaya çalışıyoruz.

– Türkiye pazarını nasıl görüyorsunuz?

Enerji Türkiye’deki en hantal sektörlerden biri olduğu için dijital dönüşümü biraz sancılı geçiyor. Süreçler karmaşık ve yavaş ilerliyor. Ticari işletmeler güvensiz ve bu dijital dönüşüme nereden başlayacağını bilmiyor.

Fakat şunu net bir şekilde söyleyebilirim: Türkiye bu konuda gerçekten acı çekiyor!

İşletmeler bu durumun farkına vardıkça dijitalleşme arayışı içine giriyorlar. Yavaş yavaş farkındalıkları artıyor ve adım atmaya başlıyorlar. Zamanla bu durum daha da artacak. Yeni regülasyonlarla desteklenme ihtimali yüksek bir alan olduğunu düşünürsek bir gün her ticari işletme bu yönde bir adım atmak durumunda kalabilir. Türkiye ciddi bir pazar potansiyeli taşıyor çünkü henüz daha dijitalleşme yolunun başında. Biz de işletmelerin bu süreçlerinde onlara hizmet ve destek vermek için yanlarında olacağız.

– İleride Reengen nasıl bilinmek istiyor?

Reengen’i üstel teknolojileri kullanarak ürettiği ürünlerle Türkiye’de ve Dünya’da değer ve fark yaratan bir yüksek teknoloji firması olarak görmek istiyoruz. Çok niş bir alanda hizmet veriyoruz. 5-6 yıldır bu niş alanda, Türkiye ve EMEA Bölgesi’nin bir kısmında tecrübe edindik. Kendimizi her daim geliştirerek sektörde kanaat önderi olmak ve Türkiye’de bu farkındalığı oluşturmak istiyoruz.

– Nesnelerin interneti alanında çalışma yapmak isteyen öğrencilere/girmek isteyen firmalara vereceğiniz tavsiyeler nelerdir?

Nesnelerin interneti aslında sanayi ve internetten sonra gelen 3. devrim diyebiliriz. Bu alandaki teknolojiler şu an birçok sektöre hizmet veriyor ve ileri taşıyor. Fakat daha yolun başındayız ve yapılması gereken çok fazla şey var. Nesnelerin interneti teknolojileriyle yaratılan katma değerlerin sadece veri toplama ve bu verileri görselleştirme ile sınırlı kalmaması, verilerin analiz edilerek son kullanıcıları aksiyona yönlendirmesi gerekiyor. O yüzden bu alanda çalışma yapmak isteyenlerin veri analiz yöntemlerini de çözümlerinin bir parçası haline getirmeleri sektörde rekabet avantajı kazandıracaktır.

Bunun yanı sıra nesnelerin interneti teknolojilerinin içinde yer almak isteyen girişimcileri bazı zorluklar bekliyor. Bunlardan bir tanesi; yüksek ilk yatırım maliyetleri sebebiyle uzun satış süreçleri. Satış, bir şirketin ölçeklenmesini sağlayan ana unsurlardan bir tanesidir. Ne kadar hızlı satış yapabilirseniz, pazarda o kadar hızlı hareket edebilme imkanı sağlayabilirsiniz. Bu alanda faaliyet göstermeye başlamadan önce bu unsuru göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünüyorum.

Reengen ekibine röportaj teklifimizi kabul ettikleri için teşekkür ediyor ve uzun yolculuklarında başarılar diliyoruz.

Reengen’i sosyal medya üzerinden takip etmek isterseniz, Instagram ve Facebook platformları üzerinden gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Reengen’de bana uygun pozisyon var mıdır acaba düşünüyorsanız da sizi kariyer sayfasına alalım.