Günümüzün en tanınmış toplum düşünürlerinden biri olan; Avrupa Birliği’ne ve çeşitli dünya liderlerine danışmanlık yapan Jeremy Rifkin, yeni kitabı Nesnelerin İnterneti ve İşbirliği Çağı’nda yeni bir ekonomik sistemin dünya sahnesinde boy göstermek üzere olduğunu haber veriyor.

Nesnelerin İnterneti yaygınlık kazanıyor ve bunu yaparken de, ruh ikizi olan İşbirlikçi Ortak Alanlar’ın yükseleceği zemini inşa ediyor. İşbirlikçi Ortak Alanlar, on dokuzuncu yüzyılın başlarında sosyalizm ve kapitalizmin ortaya çıkışından sonraki ilk yeni ekonomik paradigmadır. Ekonomik hayatta büyük bir devrim yapan İşbirlikçi Ortak Alanlar gelir adaletsizliğini ortadan kaldırıp global ekonomiyi demokratikleştirmenin ve ekolojik anlamda daha sürdürülebilir bir toplum meydana getirmenin anahtarını bize sunuyor.

Jeremy Rifkin, 2011 yılında Üçüncü Sanayi Devrimi adını verdiği kitabını yayımlamış, bu kitabı bütün dünyada ses getirmişti. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Çin Başbakanı Li Keqiang gibi dünya liderleri de Rifkin’in karbon yakıtsız ve sürdürülebilir ekonomik çağıyla ilgili görüşlerini destekledi.

Nesnelerin_interneti_kitap

Son kitabı Nesnelerin İnterneti ve İşbirliği Çağında Rifkin, İletişim İnterneti ile yeni yeni güç kazanmaya başlayan Enerji İnterneti ve Lojistik İnterneti’nin yirmi birinci yüzyıla yakışan akıllı bir altyapıda, diğer bir deyişle Nesnelerin İnterneti üzerinde nasıl bir araya geldiğini açıklıyor. Bu birliktelik sayesinde üretkenlik oranları artıyor ve birçok mal ve hizmetin marjinal maliyeti sıfıra yakın seviyeye iniyor. Mal ve hizmetler bollaşıyor ve neredeyse bedava denilebilecek fiyatlardan ulaşılır hale geliyor. Pazar artık mal ve hizmetler üzerindeki hakimiyetini yitiriyor. (Marjinal maliyet, bir mal veya hizmetten ilave bir birim üretirken ortaya çıkan maliyet olup, sabit maliyetleri kapsamaz.)

Aşırı Üretkenlik, Nesnelerin İnterneti ve Bedava Enerji

Sıfır marjinal maliyet olgusu, ortaya melez bir ekonomi çıkarıyor. Kısmen kapitalist kısmen de İşbirlikçi Ortak Alanlar’ın meydana getirdiği, toplum üzerinde büyük etkileri olacak bir ekonomi bu. Rifkin, milyonlarca insanın, hayatını global İşbirlikçi Ortak Alanlar’a halihazırda nasıl taşıdığını son kitabında örnekleriyle anlatıyor. Üretici ve tüketici sözcüklerini birleştirerek “üketici” olarak tanımladığı bireyler, kendi ürettikleri bilgi, eğlence ve yeşil enerjiyi ve 3D yazıcılarla yaptıkları çeşitli ürünleri hem kendileri tüketiyor hem de başkalarıyla paylaşıyor ve tüm bunları sıfıra yakın marjinal maliyetle gerçekleştiriyor. Ayrıca, sosyal medya siteleri, kiralama şirketleri, yeniden dağıtım kulüpleri ve kooperatifler aracılığıyla araba, ev, kıyafet gibi diğer eşyalarını da yine sıfıra yakın marjinal maliyetle paylaşıyorlar. Öğrenciler, yine sıfıra yakın marjinal maliyetli Web tabanlı ve herkese açık kurslarla kendilerini geliştirebiliyor. Genç sosyal girişimciler, bankacılık sistemini bypass ediyor ve kitlekaynak yöntemini kullanarak çevreye duyarlı yeni girişimlerini finanse ediyor, paylaşıma dayalı yeni ekonomik düzende alternatif para birimleri yaratabiliyor. Bu yeni dünyada sosyal sermaye, en az finansal sermaye kadar önemli. Bir mal veya hizmete erişim, o mal veya hizmete sahip olmaktan, işbirliği, rekabetten önce geliyor ve kapitalist pazardaki el değiştirme değeri, yerini İşbirlikçi Ortak Alanlar’daki paylaşım değerine terk ediyor.

Rifkin, kapitalizmin uzun bir zaman daha varlığını sürdüreceğini ancak daha spesifik bir rol üstleneceğini savunuyor. Kapitalizmin özellikle network hizmet ve çözümlerinde birleştirici bir unsur olarak işlev göreceğine ve güçlü bir ortak olarak bu sektörlerin önümüzdeki dönemde güçlenmesine katkıda bulunacağına inanıyor. Ne var ki yirmi birinci yüzyılın ikinci yarısında kapitalizm artık ekonominin hakim gücü olmayacak. Rifkin’e göre yeni bir dünyaya doğru yol alıyoruz. Bu, kısmen kapitalist pazarların ötesinde yer alan, insanların İşbirlikçi Ortak Alanlar’da birbirlerine yaslanarak yaşamayı öğreneceği yepyeni bir dünya olacak.