Nesnelerin interneti alanında, ülkemizden girişimler çıkmaya devam ediyor. İnovatink de bu alanda yeni kurulan şirketlerden biri. Kendilerini daha iyi tanımak için ortaklardan Edin Goluboviç ve Barış Can Üstündağ ile röportaj gerçekleştirdik.

– İnovatink nasıl ortaya çıktı ve tam olarak ne yapar?

Inovatink’in temellerini Sabancı Üniversitesi’nde Mekatronik Mühendisliği laboratuvarlarında attık. Teknogirişim Sermaye Desteği ile kurduğumuz Inovatink, bir Nesnelerin İnterneti çözüm ortağı şirketidir. Firmaların ürünlerini, süreçlerini internet’e / ağa “bağlanabilir” hale getirerek onları katma değer sağlayan çözümler ve servisler oluşturmalarında etkinleştiriyoruz.

– Hangi hizmetleri sunuyorsunuz?

Geliştirdiğimiz özgün mimari sayesinde IoT nezdinde donanım/yazılım süreçleri için ayrılan, üretime kadar geçirilen süreyi minimuma indirgiyoruz. Bu sayede projelerin uygulamaya özgü katma değerlerine daha çok zaman ayrılabiliyor. Fiziksel dünyaya dokunan cihazı modüler ve esnek bir şeklide, donanım hızlandırma plaftormlarımızı kullanarak prototipleme sürecinden geçirip seri üretime hazır bir hale getiriyoruz. Üretim ve üretimden sonraki süreçlerde firmalarla birlikteliğimiz IoT’nin doğası gereği “sürdürülebilir inovasyon” bağlamında devam ediyor.

– Bibi ne zaman piyasaya çıkacak ve hedefler neler?

Bibi bizim IoT alanındaki dikey çalışmamız. Yatırımcımız Sinan Güler ile yaptığımız sohbetlerle planlanan ve şekil alan bir proje. Hala aktif bir şekilde hem ArGe tarafında hem de iş geliştirme tarafında çalışıyoruz. Bibi’nin işlevi kullanıcı hareketlerini modelleyip antreman esnasında topladığı veriyi gerçek-zamanlı işleyerek gerçekleştirilen antremanı skorlamak. Bunu yaparken antremanları kayıt altına alıp kullanıcının performansını yorumlamasına imkan tanıyor. Bibi akıllı basketbol bandı ile amacımız kişiye özel, “insan merkezli” antrenörlük imkanı yaratmak, mekandan bağımsız basketbol eğitimine olanak tanımak ve bu sayede basketbolu kitlelere sevdirmektir. Pilot çalışmalara yakın zamanda başlayacağız, bu süreci etkili şekilde geçirdikten sonra piyasaya çıkma zamanlarını konuşabiliriz.
 

– Yakın planda neler düşünülüyor?

Yukarıda bahsettiğimiz Bibi’nin ArGe ve iş geliştirme süreçleri dışında 4blocks adını verdiğimiz mimarimizin bir çıktısı olan bir ürün serisi ve bu serinin kullanılacağı bir IoT çözümü geliştirmekteyiz. Bu sayede online süreç/cihaz takibini halihazırda paketlenmiş “çevresel izleme, enerji ölçümü & takibi ve endüstriyel süreç takibi” uygulama setleri ile daha kullanışlı ve erişilebilir hale getireceğiz.
 

– İleride İnovatink nasıl tanımlanmak ister?

IoT halen sürekli pişen, gelişen sıcak bir alan. Standardizasyonlar, yeni protokol önermeleri devam ediyor ve bu süreç büyük bir hakimiyet olmadığı sürece de devam edecek. Inovatink’i bu gelişmeleri yakından takip eden, standardizasyonlara katkı sağlayan ve geleceğe uyumlu IoT çözümleri üreten bir firma olarak tanımlamak istiyoruz.

– Nesnelerin interneti alanında çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler olur?

Nesnelerin İnterneti multidisipliner bir bakış açısı gerektiren bir sektör. Sadece donanım tarafı ya da sadece web/bulut tarafı üzerinde bilgi sahibi olmak, iş geliştirmek önümüzdeki senelerde nitelik personel kavramına uymak için yeterli olmayacak. IoT’nin büyük resmini değerlendirip, planlamayı oturtup ona göre aksiyonlar almak bu alanda çözüm üretmek isteyenler için iyi bir başlangıç noktası olacaktır.