Acil müdahale gerektiren durumlarda ambulansların olay yerine zamanında varamaması ya da ihtiyacın olduğu yerin ambulansın erişimine uygun olmaması insan hayatını ilgilendirdiği için günümüzün en büyük problemlerinden olarak adlandırabiliriz. Helikopter ambulanslar kullanılan bir çözüm olsa da, günlük hayatta erişebilmek pek mümkün değil. Teknoloji sayesinde artık buna da çözüm geliyor.

Hollanda’da Delft Teknoloji Üniversitesi’nde okuyan Alec Momont adlı bir mühendis, geliştirdiği drone ile acil durumlarda trafik sıkışıklığından ya da erişilmesi zor mekandan kaynaklanan geç müdahale probleminin önüne geçmeyi hedefliyor. Acil müdahale gerektiren ani kalp durması (kardiyak arrest) ya da kalp krizi gibi durumlar ön planda tutularak geliştirilen drone’un içinde bir defibrilatör (şok cihazı) yerleştirilmiş. Ayrıca saatte yaklaşık 100 kilometre hızla uçabilen bu drone, 12 km’lik alanı 1 dakika içinde katedebiliyor. Bu özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, özellikle trafik sıkışıklığına sık rastlanan büyük şehirlerde bir hayli kullanışlı olacaktır.

Momont, Avrupa’da her sene yaklaşık 800.000 kişinin kardiyak arrest geçirdiğini ve bunların sadece %8’inin kurtulabildiğini belirtiyor. Drone’a, defibrilatörün doğru uygulanması için sağlık ekibine bağlı bir operatör eşlik ediyor. Olay yerinde operatör, drone’un üzerindeki kamera ve mikrofonlar aracılığıyla gerekli talimatları verebiliyor. Defibrilatör doğru bir şekilde göğüse yerleştirildikten sonra otomatik olarak devreye giriyor.

Momont, drone’un biraz daha geliştirilmesi ve aktif olarak kullanılması için gerekli hukuki işlemlerin yapılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca ürüne ileride oksijen maskesi ve insülin aşısı gibi tıbbi malzemeleri de eklemeyi düşünüldüğü söyleniyor. Önümüzdeki 5 sene içerisinde aktif olarak kullanımına başlanması beklenen drone’un maliyeti yaklaşık 20.000$. Bu yüksek maliyeti göz önünde tutulduğunda Ambulance Drone’un, hastanelerden ya da acil hizmetlerden yatırım alması gerekebilir.

Görsel Kaynak: http://www.japantimes.co.jp/