Bugünkü yazımızda kablosuz bağlantının 5. neslini ifade  eden 5G’yi ve Nesnelerin İnterneti ile olan ilişkisini ele alacağız.

5G Nedir?

5G, güncel olarak kullandığımız 4G’nin yerine kullanmaya başlayacağımız yeni mobil geniş banttır. 5G ile birlikte kablosuz ağlarla bağlanma ve indirme hızında artış yaşanırken aynı zamanda gecikmeler azalacaktır. Aşağıda ele aldığımız nesnelerin interneti ile birlikte 5G’nin kullanımı uzak konumda bulunan araçların uygulamalar aracılığıyla kontrol edilmesine olanak tanınacaktır. Örneğin bir doktorun ameliyathanede bulunmadan bir operasyonu gerçekleştirmesi bu teknoloji sayesinde mümkün olabileceğini ümit ediyorum. 5G teknolojisiyle veri aktarımının hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ile birlikte doktorun hareketlerinin algılanması ve uygulanması, hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir. 

5G ile birlikte çok sayıda cihazın birbiriyle iletişim halinde bulunması mümkün olacaktır. Nesnelerin interneti ve 5G’yi buluşturan nokta burasıdır. 

 

Nesnelerin İnterneti

ZDNet’ten Steve Ranger Nesnelerin internetini şöyle açıklıyor:

   ‘‘Nesnelerin İnterneti veya IoT, tüm dünyada veri toplayan ve paylaşan, şu anda internete    

   bağlı olan milyarlarca fiziksel cihazı ifade eder. Nesnelerin İnterneti, çevremizdeki dünyanın      

   dokusunu daha akıllı ve daha duyarlı hale getirerek dijital ve fiziksel evreni birleştiriyor. Akıllı       

   telefon uygulaması kullanılarak açılabilen bir ampul, ofisinizde veya bağlı bir sokak 

   lambasında bir hareket sensörü veya akıllı bir termostat gibi bir IoT cihazıdır. Yanı sıra bir    

   akıllı saat, bir fitness bandı veya başka bir giyilebilir cihaz, IoT cihazı olarak sayılabilir.’’

 

Akademisyen Levent Görkem ve Mehmet Bozuklu’ya göre nesnelerin interneti :

   ‘‘Nesnelerin İnterneti (IoT), çevremizdeki fiziksel olayları kontrol etmemizi ve takip   
   ederek analiz etmemizi sağlayan cihaz, yazılım ve erişim hizmetlerini kapsayan bir iletişim 
   ağıdır. Bu fiziksel olaylar, üretim süreçleri, enerji şebekeleri, hasta takip sistemleri, geri  
   dönüşüm süreçleri, taşımacılık, akıllı binalar, alışveriş vs. gibi alanlardaki ölçülebilir 
   büyüklükler veya kontrol sistemleri olabilir. Ayrıca bu ağda bulunan cihazlar ve 
   algılayıcılar insan-makine, makine-makine iletişimi kurabilen organizmalardır.’’

 

Nesnelerin interneti, cihazların internet aracılığıyla birbileriyle iletişim halinde bulunabilmesini ifade eder. Geçtiğimiz yıllarda kullanımı yaygınlaşan akıllı saatler bunun bir örneğidir. Bir akıllı saat ile telefon (akıllı tabi ki!) arasında kurulan bağlantı sayesinde telefona ait bazı temel özellikler saat vasıtasıyla kullanılabiliyor. Nesnelerin interneti; ev otomasyonu, akıllı tarım, akıllı şehirler, endüstri gibi alanlarda kullanılır.  

 

5G ve Nesnelerin İnterneti 

Nesnelerin interneti, farklı cihazların birbirleriyle bağlantı halinde olduğunı ifade eder. Bu noktada cihazların bağlantı kurulmasında 5G’nin hızlı erişim ve veri sağlama, kopmaların düşük seviyelerde yaşanması gibi avantajları olacaktır. 5G ve nesnelerin interneti teknolojilerinin ortak kullanımının tam olarak gerçekleşmesini görmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var.

Bu teknolojinin kullanımı ile birlikte sağlık hizmetlerinde, bireylerin sağlık problemlerinin öngörülmesine imkan tanıyacaktır. Endüstri alanındakullanımına örnek olarak bir firmanın, farklı noktalarda bulunan çalışma alanları arasında entegrasyon sağlanabilecektir. Bu sayede hız ve verimin artması sağlanacaktır. 5G ve nesnelerin interneti ile hız, güvenilirlik gibi konularda gelişmeler yaşanacaktır.

5G yakın zamanda hayatımıza girerek daha hızlı ve kaliteli internete ulaşmamıza olanak sağlayacak. Bu durumda daha kaliteli internet kullanımı ile bilikte nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik teknolojilerinin de hayatımızda daha geniş yer kaplayacağını düşünüyorum.